Gylle

Udbringning af gylle med Samson PG20 og Samson PG25 vogne med læssetårn og hjultræk

SamsonCM

7,5 meters Samson CM

Sortjordsnedfældere nedfælder gylle i stubmarker og pløjejord. Sortjordsnedfælderen er med to rækker af harvetænder, samt en trykrulle, der gør jorden klar til såning uden yderligere behandling. Den kan nedfælde gylle ned til 15 cm dybde!

HorschFocus

7,5/9 meters Horsch Focus

Nedfælder til placering af gylle i majsmarkerne. Nedfældning for hver 75 cm – svarende til under hver majs række. Giver et mere udbytte på omkring 1000 fe/ha alt afhængig af sorter/jord. Stor fordel ved økologiske majs, da ukrudt ikke tager næring, samt gyllen virker som startgødning da madpakken ligger få centimeter under majsfrøet! – læs mere om gylleplacering her.
Nedfælderen kan placeres til 10 eller 12 rækker!

SamsonTE

8 meters Samson TE

Enkeltskærsnedfælder nedfælder gylle i græs samt kornafgrøder. Nedfælderen er forsynet med drejeligt ophæng, så rulleskærerne ikke ødelægger afgrøden ved ændring af kørselsretning

SamsonADS

30 meter Samson ADS

Slangebom der arbejder i brederne 15-18-21-24-28-30 meter med to fordelere der sikre ens start og slut dosering samt muligehed for afblænding af den ene side!

Samson slæbeslangebomme (12-16-18-20m.) Er opbygget med trapezophæng, der sikrer, at slangerne altid følger jordoverfladen selv i kuperet terræn. Bommen hæves og sænkes hydraulisk, og når bommen klapper ind langs gyllevognens side under transport – er den skråtstillet med bagfald for at minimere dryp fra slangerne

Navigation