Tromling af græsmarker

Tromling af græsmarker udføres med 6,3 meter Dalbo Maxiroll – greenline. Tromlen er en glat trolmle med muldvarpe slæbeplanke foran tromlen, samt frøudstyr til isåning af fx kløver eller græs.

Indholdet af aske i ensilagen beror dels på græssets naturlige indhold af mineraler, dels på hvor jævn marken er og dels på stubhøjden ved skårlægningen. -Jo mere ujævn mark og jo lavere stub, jo større risiko for at få jord og sand med i ensilagen. Derfor er det vigtigt af få trumlet dine marker jævne og få muldvarpeskud slæbt ud. Traktoren er monteret med tvillinge dæk for minimal trykskade. Desuden køres der med GPS – minimal overlap!

Tromling_graesmarker_3
Tromling_graesmarker_5
Tromling_graesmarker_1
Navigation