Maskinstation Viborg
– og omegn

Vi udføre alle former for entreprenør arbejde med minigraver, minilæsser, rendegraver og gummiged. Mulighed for opmåling med Laica Geosystem laserskanner til præsis dybde!

Vi udføre bl.a.
– Flytning af jord, sand m.m.
– Udgravning/ afrømning til alle former for byggeri.
– Etablering af veje og vendepladser
– Nedbrydning af bygninger m.m.
– Opgravning af læhegn / skov med gummiged
– Snerydning for både private og erhverv.
– Rep. af dræning med rendegraver

Endvidere er vi klar til at udføre store og små kloakeringsopgaver, her kan bl.a. nævnes
– Renovering af kloaksystemer
– Nedsivningsanlæg (siv brønd)
– opkopling til komunal kloak m.m.
– afledning af tagvand ved nybyggeri og ligendende.
– Spuling af kloakog dræn
– Tømning af septitanke og komunale anlæg med to slamsugere.

Maskinstation Viborg
Maskinstation Viborg
Maskinstation Viborg
Navigation