Minigraver

Udgravning mm. udføres med Case CX 18B minigraver. Etablering af kloak, nedsivningsanlæg, brønde med videre. Maskinen er enorm skånsom i fx en villahave – ingen store kørespor! Variabel sporebrede så maskinen kan begå sig! Diverse smal graveskovle, afretter skovl, kip-skovl mm.

Mulighed for opmåling med Laica Geosystem laserskanner til præsis dybde!

Minigraver_1
150609_6
Minigraver_3
Navigation