Såning

Såning af en afgrøde en en meget vigtig faktore. Hvis så-arbejdet ikke er udført optimalt har afgrøden allerrede fået en dårlig start. Derfor er det vigtigt at arbejdet udføres med nyt og moderne grej, så både landmand og maskinstation kan være tilfredse med resultatet.

Korn

Såning af korn, raps, græs og ærter udføres med 4 meters Doublet Record luftsåsæt. Maskinen er monteret op med en græsfrø såkasse bag på maskinen, som gør det muligt at tilså græs og kløver samtidig med eksemplevis korn.
Traktoren er monteret med brede tvillingedæk og Dalbo ringpakker så pakningen er helt ud på 4 meter, så alt jorden har fået det samme tryk og resultatet er ens over hele marken! Vi medbringer gerne såsæd og er leveringsdygtige i alle kornsorter, raps mm.

corn
majs

Majs

Såning af majs udføres med 6-rækkers Kuhn Maxima majs-såmaskine. Maskinen er udstyret med gødningskasse til fastgødning. Såningen af traktor med GPS, der gør det muligt at så snorlige rækker, som er meget vigtigt ved dyrkning af rækkeafgrøder.
Majs såmaskinen er med skiveskær, så vi kan så i både pløjet jord og direkte stub! Der kan læses mere om Kuhn Maxima her

Vi medbringer gerne majsfrø og gødning, eller vi tanker op hos dig med dine frø og gødning

Raps

Såning af raps på rækker med Horsch Focus gyllendfælder. Opnå placeringseffekt og spar overkørsel med såmaskinen/grupperen. 6 meter Horsch Horsch Focus CS DK gyllenedfælder med frø udstyr til udsåning af bl.a. raps samtidig med placering af gyllen alt i en arbejdsgang. Nedfælderen kan også spændes efter en traktor hvorved den kan bruges til isåning af efterafgrøder.

Raps
Saaning_raps_2
Saaning_korn_1
Saaning_majs_1
Navigation